Twitter LinkedIn Youtube

Aktuality

 

NTS-Group otevírá nový montážní závod v Brně

NTS-Group přebírá zodpovědnost za vývoj, výrobu a montáž opto-mechatronických systémů a mechanických modulů pro vedoucí značkové výrobce (OEM) tak, aby se tito zákazníci mohli soustředit na marketing, prodej a servis svých výrobků. NTS-Group úmyslně zahrnula výrobu klíčových dílů do své organizace. Je tím umožněno optimální řízení výrobních schopností, nákladů a logistické výkonnosti.Odborné znalosti a schopnosti ve skupině se vzájemně doplňují.

Díky našim pobočkám v Holandsku, České republice, Singapuru a Číně můžeme pružně reagovat na požadavky trhu. Tato unikátní koncentrace silných stránek na mezinárodní úrovni znamená, že naši zákazníci mohou dodávat na své trhy vysoce kvalitní stroje s kratší dobou dodání a za konkurenceschopné ceny.

NTS Mechatronics Brno

NTS-Group: vybraný partner pro opto-mechatronické moduly a systémy.

Naše přidaná hodnota umožňuje předním světovým výrobcům strojů, přístrojů a zařízení v širokém spektru průmyslových oborů se soustředit na vlastní vývoj, prodej a doprovodné služby s tím, že NTS Prometal přebírá zodpovědnost za výrobu a montáž částí jejich finálních produktů.